College B&W stemt in met stedenbouwkundig plan voor Ontwikkellocatie Kleine Steeg

29 dagen geleden gepubliceerd

Het college van B&W van Sittard-Geleen heeft ingestemd met het schetsontwerp van het stedenbouwkundig plan voor de ontwikkellocatie Kleine Steeg in de stad. Dit ontwerp zal als basis dienen voor het voortzetten van het participatietraject over de locatie.

Sloop pand Rijksweg Zuid 26

In het ontwerp van het integrale stedenbouwkundige plan is de sloop van het pand aan de Rijksweg Zuid 26 opgenomen. De voorbereidingen voor de sloopwerkzaamheden worden momenteel getroffen. De uitvoering van de sloop zal plaatsvinden na de verhuizing van Vidar, welke gepland staat voor de zomer van 2024.